walking-stick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walking-stick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walking-stick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walking-stick.

Từ điển Anh Việt

  • walking-stick

    /'wɔ:kiɳstik/

    * danh từ

    gậy, can