walking-shoes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walking-shoes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walking-shoes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walking-shoes.

Từ điển Anh Việt

  • walking-shoes

    * danh từ số nhiều

    giầy dã ngoại (gót thấp)