turk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turk.

Từ điển Anh Việt

 • turk

  /tə:k/

  * danh từ

  người Thổ nhĩ kỳ

  gười hung ác, người độc ác

  young turk: một gã hung hăng

  (thông tục) thằng ranh con, thằng quỷ con

  ngựa Thổ nhĩ kỳ

  (từ cổ,nghĩa cổ) người theo đạo Hồi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • turk

  a native or inhabitant of Turkey