turkish hizballah nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turkish hizballah nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turkish hizballah giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turkish hizballah.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • turkish hizballah

    an ethnic Kurdish group of Sunni extremists formed in the late 1980s in southeastern Turkey; seeks to replace Turkey's secular regime with an Islamic state and strict shariah law; responsible for bombings and the torture and murder of Turkish and Kurdish journalists and businessmen; receives support from Iran

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).