turkish lira nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turkish lira nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turkish lira giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turkish lira.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • turkish lira

    Similar:

    lira: the basic unit of money in Turkey

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).