turkish bath nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turkish bath nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turkish bath giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turkish bath.

Từ điển Anh Việt

 • turkish bath

  * danh từ

  (Turkish bath) sự tắm hơi Thổ nhự kỳ (kiểu tắm làm cho thân thể chảy mồ hôi trong không khí hoặc hơi nước nóng, sau đó là tắm sạch, xoa bóp )

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • turkish bath

  a steam room where facilities are available for a bath followed by a shower and massage

  you sweat in a steam room before getting a rubdown and cold shower

  Synonyms: steam bath, vapor bath, vapour bath