turkish empire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turkish empire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turkish empire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turkish empire.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • turkish empire

    Similar:

    ottoman empire: a Turkish sultanate of southwestern Asia and northeastern Africa and southeastern Europe; created by the Ottoman Turks in the 13th century and lasted until the end of World War I; although initially small it expanded until it superseded the Byzantine Empire

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).