transition line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transition line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transition line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transition line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transition line

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tuyến chuyển tiếp