transition curve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transition curve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transition curve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transition curve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • transition curve

  * kỹ thuật

  đường chuyển tiếp

  đường cong chuyển tiếp

  xây dựng:

  đường (cong) chuyển tiếp

  quỹ đạo chuyển rời