transit interest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transit interest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transit interest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transit interest.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transit interest

    * kinh tế

    lãi trung chuyển