traffic striping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

traffic striping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm traffic striping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của traffic striping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • traffic striping

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  vạch chỉ trục đường

  vạch dấu các phần đường

  vạch dòng xe chạy