traffic information identification signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

traffic information identification signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm traffic information identification signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của traffic information identification signal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • traffic information identification signal

  * kỹ thuật

  sự tắc nghẽn giao thông

  giao thông & vận tải:

  sự ách tắc giao thông

  sự tắc nghẽn đường bộ