sticky aster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sticky aster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sticky aster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sticky aster.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sticky aster

    wild aster having leafy stems and flower heads with narrow bright reddish-lavender or purple rays; western Colorado to Arizona

    Synonyms: Machaeranthera bigelovii

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).