span roof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

span roof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm span roof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của span roof.

Từ điển Anh Việt

 • span roof

  /'spæn'ru:f/

  * danh từ

  nhà hai mái

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • span roof

  * kỹ thuật

  mái hai dốc