sound power of a source nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sound power of a source nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sound power of a source giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sound power of a source.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sound power of a source

  * kỹ thuật

  vật lý:

  công suất âm thanh của nguồn

  điện lạnh:

  công suất nguồn âm thanh