selector replay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selector replay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selector replay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selector replay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selector replay

    * kỹ thuật

    điện:

    rơle bộ chọn

    rơle hộp số