selector mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selector mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selector mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selector mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • selector mode

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  chế độ bộ chọn

  điện tử & viễn thông:

  chế độ chọn