selector diversity combiner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selector diversity combiner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selector diversity combiner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selector diversity combiner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selector diversity combiner

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ tổ hợp kiểu chọn lọc (của chức năng phân tập)