saturated mixture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saturated mixture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saturated mixture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saturated mixture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • saturated mixture

  * kỹ thuật

  hỗn hợp bão hòa

  khí bão hòa

  toán & tin:

  hòa khí bão hòa

  xây dựng:

  hợp chất bão hòa