point out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

point out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm point out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của point out.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • point out

    * kỹ thuật

    chỉ báo

    chỉ dẫn

Từ điển Anh Anh - Wordnet