outline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

outline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm outline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của outline.

Từ điển Anh Việt

 • outline

  /'autlain/

  * danh từ

  nét ngoài, đường nét

  hình dáng, hình bóng

  the outline of a church: hình bóng của một toà nhà thờ

  nét phác, nét đại cương; đề cương; sự vạch ra những nét chính (của một kế hoạch...)

  (số nhiều) đặc điểm chính, nguyên tắc chung

  * ngoại động từ

  vẽ phác, phác thảo

  vẽ đường nét bên ngoài, vạch hình dáng bên ngoài

  the mountain range was clearly outlined against the morning sky: dãy núi in hình rõ lên nền trời buổi sáng

  thảo những nét chính, phác ra những nét chính (của một kế hoạch...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • outline

  * kinh tế

  bản giới thiệu tóm tắt (xí nghiệp)

  bản phác họa

  đề cương

  nét chính

  nêu những nét chính

  phác họa

  trình bày sơ lược

  * kỹ thuật

  bản tóm tắt

  bản vẽ phác

  biên

  biên dạng mặt cắt

  chu tuyến

  đề cương

  đường bao

  đường nét

  đường vẽ phác

  đuờng viền

  đường viền

  hình bên ngoài

  hình dáng

  hình dạng bên ngoài

  hình phác họa

  hình thể

  mặt cắt

  phác thảo

  phân cảnh

  vành

  vẽ đường bao

  vẽ đường viền

  xây dựng:

  đường viền nhìn thấy

  hình dáng ngoài

  nét nổi bật

  điện tử & viễn thông:

  ngoại tuyến

  ô tô:

  phủ nhựa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • outline

  the line that appears to bound an object

  Synonyms: lineation

  a sketchy summary of the main points of an argument or theory

  Synonyms: synopsis, abstract, precis

  a schematic or preliminary plan

  Synonyms: schema, scheme

  Similar:

  sketch: describe roughly or briefly or give the main points or summary of

  sketch the outline of the book

  outline his ideas

  Synonyms: adumbrate

  draft: draw up an outline or sketch for something

  draft a speech

  delineate: trace the shape of

  Synonyms: limn