adumbrate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adumbrate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adumbrate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adumbrate.

Từ điển Anh Việt

 • adumbrate

  /'ædʌmbreit/

  * ngoại động từ

  phác hoạ

  cho biết lờ mờ

  làm cho biết trước, báo trước bằng điềm

  che tối, làm cho mờ tối, toả bóng xuống

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adumbrate

  Similar:

  sketch: describe roughly or briefly or give the main points or summary of

  sketch the outline of the book

  outline his ideas

  Synonyms: outline

  intimate: give to understand

  I insinuated that I did not like his wife

  Synonyms: insinuate