moment curve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

moment curve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm moment curve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của moment curve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • moment curve

  * kỹ thuật

  biểu đồ mômen

  cơ khí & công trình:

  đường cong mômen

  hóa học & vật liệu:

  đường mômen