minima nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

minima nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm minima giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của minima.

Từ điển Anh Việt

 • minima

  /'miniməm/

  * danh từ, số nhiều minima /'miniməm/

  số lượng tối thiểu, mức tối thiểu, tối thiểu

  * tính từ

  tối thiểu

  minimum wages: lượng tối thiểu

  a minimum price: giá tối thiểu

  a minimum programme: cương lĩnh tối thiểu