minimax regret nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

minimax regret nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm minimax regret giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của minimax regret.

Từ điển Anh Việt

  • Minimax regret

    (Econ) Quy tắc tối thiểu hoá mức độ đáng tiếc tối đa.

    + Là một quy tắc trong lý thuyết về quá trình ra quyết định trong những diều kiện không chắc chắn.