minimax loss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

minimax loss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm minimax loss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của minimax loss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • minimax loss

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tổn thất minimac