lose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lose.

Từ điển Anh Việt

 • lose

  /lu:z/

  * ngoại động từ (lost)

  mất không còn nữa

  to lose one's head: mất đầu; mất bình tĩnh, bối rối

  to lose one's life in the resistance: hy sinh trong kháng chiến

  doctor loses patient: bác sĩ mất khách; bác sĩ không cứu sống được người bệnh

  mất, mất hút, không thấy nữa; lạc, thất lạc

  to be lost in the thick woods: bị lạc trong rừng rậm

  bỏ lỡ, bỏ uổng, bỏ qua

  to lose an opportunity: lỡ cơ hội

  to lose one's train: lỡ chuyến xe lửa

  thua, bại

  to lose a lawsuit: thua kiện

  to lose a battle: thua trận

  uổng phí, bỏ phí

  to lose time in gambling: bỏ phí thì giờ vào quân bài lá bạc

  làm hại, làm mất, làm hư, di hại

  that might lose him his job: cái đó có thể làm cho nó mất công ăn việc làm

  the ship was lost with all hands on board: con tàu bị đắm với tất cả thuỷ thủ ở trên boong

  chậm (đồng hồ)

  the watch loses about two minutes a day: đồng hồ chạy chậm chừng hai phút mỗi ngày

  dạng bị động mê man, say sưa, chìm đắm, triền miên; mất hết không còn nữa; bị lu mờ

  to be lost in meditation: trầm ngâm, chìm đắm trong suy nghĩ

  to be lost to all sense of duty: không còn một chút ý thức trách nhiệm nào

  the beauty of the poem is lost upon them: chúng nó không thể nào thưởng thức nổi cái đẹp của bài thơ

  * nội động từ

  mất; mất ý nghĩa, mất hay

  Ho-Xuan-Huong's poems lose much in the translation

  thơ Hồ Xuân Hương dịch ra bị mất hay đi nhiều

  thất bại, thua, thua lỗ

  the enemy had lost heavity: kẻ địch bị thất bại nặng nề

  they lost and we won

  chúng nó thua và ta thắng

  chậm (đồng hồ)

  to lose ground

  (xem) ground

  to lose heart (conrage)

  mất hết can đảm, mất hết hăng hái

  to lose sleep over something

  lo nghĩ mất ngủ về cái gì

  to lose oneself

  lạc đường, lạc lối

  to lose patience

  to lose one's temper

  mất bình tĩnh, nổi nóng, cáu

  to lose one's reckoning

  rối trí, hoang mang

  to lose self-control

  mất bình tĩnh, mất tự chủ, nóng nảy

  to lose one's way

  lạc đường

  lost soul

  một tâm hồn sa đoạ, một tâm hồn tội lỗi không hòng gì cứu chữa được nữa

 • lose

  mất

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • lose

  * kinh tế

  để mất

  mất

  thất bại

  thất lạc

  thua lỗ

  * kỹ thuật

  lượng mất mát

  mất

  mất mát

  sự mất mát

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lose

  fail to keep or to maintain; cease to have, either physically or in an abstract sense

  She lost her purse when she left it unattended on her seat

  Antonyms: keep

  fail to win

  We lost the battle but we won the war

  Antonyms: win

  suffer the loss of a person through death or removal

  She lost her husband in the war

  The couple that wanted to adopt the child lost her when the biological parents claimed her

  miss from one's possessions; lose sight of

  I've lost my glasses again!

  Antonyms: find

  allow to go out of sight

  The detective lost the man he was shadowing after he had to stop at a red light

  fail to make money in a business; make a loss or fail to profit

  I lost thousands of dollars on that bad investment!

  The company turned a loss after the first year

  Synonyms: turn a loss

  Antonyms: break even

  fail to get or obtain

  I lost the opportunity to spend a year abroad

  Antonyms: win

  Similar:

  misplace: place (something) where one cannot find it again

  I misplaced my eyeglasses

  Synonyms: mislay

  fall back: retreat

  Synonyms: drop off, fall behind, recede

  Antonyms: gain

  miss: fail to perceive or to catch with the senses or the mind

  I missed that remark

  She missed his point

  We lost part of what he said

  suffer: be set at a disadvantage

  This author really suffers in translation