locus poenitentiae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

locus poenitentiae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm locus poenitentiae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của locus poenitentiae.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • locus poenitentiae

    * kinh tế

    cơ hội hối cải