locusta migratoria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

locusta migratoria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm locusta migratoria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của locusta migratoria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • locusta migratoria

    Similar:

    migratory locust: Old World locust that travels in vast swarms stripping large areas of vegetation

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).