locus diagram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

locus diagram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm locus diagram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của locus diagram.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • locus diagram

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  đồ thị quỹ tích

  điện:

  đồ thị vị trí