locus of points nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

locus of points nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm locus of points giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của locus of points.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • locus of points

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  quỹ tích các điểm

 • locus of points

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  quỹ tích các điểm