gauss b position nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gauss b position nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gauss b position giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gauss b position.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gauss b position

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  vị trí GaussB

  vị trí hướng bên

  vị trí hướng mạn