french riviera nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

french riviera nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm french riviera giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của french riviera.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • french riviera

    the French part of the Riviera

    Synonyms: Cote d'Azur

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).