dorm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dorm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dorm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dorm.

Từ điển Anh Việt

  • dorm

    * danh từ

    (thông tục) phòng ngủ tập thể

Từ điển Anh Anh - Wordnet