dormer-window nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dormer-window nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dormer-window giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dormer-window.

Từ điển Anh Việt

 • dormer-window

  /'dɔ:mə/ (dormer-window) /'dɔ:mə'windou/

  window)

  /'dɔ:mə'windou/

  * danh từ

  cửa sổ ở mái nhà