dormant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dormant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dormant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dormant.

Từ điển Anh Việt

 • dormant

  /'dɔ:mənt/

  * tính từ

  nằm ngủ, nằm im lìm, không hoạt động

  (động vật học) ngủ đông; (thực vật học) ngủ

  dormant bud: chồi ngủ

  tiềm tàng (khả năng), ngấm ngầm, âm ỉ (dục vọng...)

  (thương nghiệp) chết (vốn)

  (pháp lý) không áp dụng, không thi hành (luật, sắc lệnh, bản án...)

  nằm kê đầu lên hai chân (hình con vật ở huy hiệu)

  dormant partner

  (xem) partner

  dormant warrant

  trát bắt để trống tên

  to lie dormant

  nằm ngủ, nằm im lìn, không hoạt động

  không áp dụng, không thi hành

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dormant

  in a condition of biological rest or suspended animation

  dormant buds

  a hibernating bear

  torpid frogs

  Synonyms: hibernating, torpid

  (of e.g. volcanos) not erupting and not extinct

  a dormant volcano

  Synonyms: inactive

  Antonyms: active

  lying with head on paws as if sleeping

  Synonyms: sleeping

  Similar:

  abeyant: inactive but capable of becoming active

  her feelings of affection are dormant but easily awakened