hibernating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hibernating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hibernating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hibernating.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hibernating

  Similar:

  hibernate: sleep during winter

  Bears must eat a lot of food before they hibernate in their caves

  Synonyms: hole up

  Antonyms: aestivate

  hibernate: be in an inactive or dormant state

  dormant: in a condition of biological rest or suspended animation

  dormant buds

  a hibernating bear

  torpid frogs

  Synonyms: torpid

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).