dormer window nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dormer window nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dormer window giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dormer window.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dormer window

    the window in a gabled extension built to accommodate a window

    Similar:

    dormer: a gabled extension built out from a sloping roof to accommodate a vertical window

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).