dorms nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dorms nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dorms giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dorms.

Từ điển Anh Việt

  • dorms

    /dɔ:mz/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng), (như) dormitory