dormeuse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dormeuse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dormeuse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dormeuse.

Từ điển Anh Việt

  • dormeuse

    * danh từ

    xe ngựa hành khách có chỗ ngủ

    một loại giừơng