dinner biscuit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dinner biscuit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dinner biscuit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dinner biscuit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dinner biscuit

    * kinh tế

    bánh quy khô ăn chiều