dinner-party nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dinner-party nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dinner-party giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dinner-party.

Từ điển Anh Việt

  • dinner-party

    /'dinə,pɑ:ti/

    * danh từ

    bữa tiệc