dinner-service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dinner-service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dinner-service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dinner-service.

Từ điển Anh Việt

 • dinner-service

  /'dinəset/ (dinner-service) /'dinə,sə:vis/

  service)

  /'dinə,sə:vis/

  * danh từ

  bộ đồ ăn