dinner-dance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dinner-dance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dinner-dance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dinner-dance.

Từ điển Anh Việt

  • dinner-dance

    * danh từ

    bữa khiêu vũ sau bữa tiệc buổi chiều tối