dinner-wagon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dinner-wagon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dinner-wagon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dinner-wagon.

Từ điển Anh Việt

  • dinner-wagon

    /'dinə,wægən/

    * danh từ

    bàn đẩy dọn ăn (dùng để chén, đĩa và đồ ăn trước khi bày bàn)