crack tip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crack tip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crack tip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crack tip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crack tip

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mũi vết nứt