crackle-ware nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crackle-ware nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crackle-ware giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crackle-ware.

Từ điển Anh Việt

  • crackle-ware

    * danh từ

    sứ men rạn