country gentleman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

country gentleman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm country gentleman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của country gentleman.

Từ điển Anh Việt

  • country gentleman

    * danh từ

    phú ông