corona effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corona effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corona effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corona effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • corona effect

  * kỹ thuật

  hiệu ứng điện hoa

  phóng điện

  vầng quang

  điện:

  hiệu ứng vầng quan

  sự phóng điện hoa