copy out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

copy out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm copy out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của copy out.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • copy out

    copy very carefully and as accurately as possible

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).